Utbildning för företag och individ

KTH Education har till uppgift att sprida och förmedla KTH:s kompetens och kunnande till samhället genom att erbjuda kompetensutveckling för såväl företag och offentlig verksamhet som kunskapsbreddning och fördjupning för individer.

KTH Education erbjuder öppna utbildningar och skräddarsydda utbildningar anpassade till enskilda företags utbildningsbehov. Vår vidareutbildningsverksamhet för yrkesverksamma anknyter till KTH:s akademiska tradition och ger individen möjlighet att läsa poänggivande kurser som breddar kunnandet inom nya yrkesrelaterade områden alternativt läsa fördjupningskurser inom sitt yrkesområde.

Öppna kurser 2014

Säkra inbyggda system (4 dagar)

Ges i samarbete mellan KTH Education och STF Ingenjörsutbildning

7-8 april samt 5-6 maj 2014

Fault Tolerant Embedded Systems (4 days)

Kursanmälan Fault Tolerant Embedded Systems

Obs! Datum ej fastställda

Thank you, both Ericsson Hungary Competence Development Organization and KTH Education, that you managed to bring this course to Budapest and 36 SW developers could participate on it. This has been our dream since few of our selected best developers could attend this course in Stockholm some years ago.

Lásló Román, Section Manager

Research and Development Division, Ericsson Hungary

Chefsprogram för ett näringsliv i förändring

KTH Executive School utvecklar högre chefers strategiska ledarskap och affärsförmåga.