Skräddarsydd och öppen utbildning för företag och organisationer

Företag, organisationer och myndigheter behöver verktyg för att möta framtida utmaningar och kunna driva framgångsrikt förändringsarbete.

KTH erbjuder skräddarsydd forskningsbaserad utbildning inom teknik, affärsutveckling och operativt ledarskap som syftar till att utveckla affärsmannaskapet och möta dagens och morgondagens utmaningar.

Våra utbildningar vänder sig till kvalificerade medarbetare främst inom de företag och organisationer som vill förstärka kompetensen inom specifik ämneskunskap, tillämpad teknik och utveckla ett mer kundorienterat affärsmannaskap inom ramen för den egna teknikkontexten.

Vårt uppdrag är att sprida kompetensen som finns på KTH, Sveriges främsta tekniska universitet

Den djupa ämneskompetensen stöds av pedagogisk skicklighet, administrativ infrastruktur och kundorienterad service, kvalitetssäkrat i alla led, såväl det akademiska innehållet som genomförande och uppföljning.

"Thank you, both Ericsson Hungary Competence Development Organization and KTH Professional Education, that you managed to bring this course to Budapest and 36 SW developers could participate on it. This has been our dream since few of our selected best developers could attend this course in Stockholm some years ago."

Lásló Román, Section Manager

Research and Development Division, Ericsson Hungary

Till sidans topp